آیا العبادی به طور کامل از تهران جدا شده است؟

کیا پرس : دیگر ابهامی در موضعگیری حیدر العبادی وجود ندارد. تلاش شدید ایالات متحده برای رسیدن عبادی به دور دوم نخست وزیری، نشان دهنده نقش حیاتی این مرد در...

ادامه مطلب ...