آیا آلودگی هوا بر ناباروری مردان تاثیری دارد؟

کیا پرس:آمارها نشان می‌دهند که حدود ۲۰ درصد از زوج‌های ایرانی به مشکل ناباروری دچارند، یعنی یک زوج از هر پنج زوج در سنین باروری. این آمار ضرورت گسترش خدمات...

ادامه مطلب ...