آیین پایانی جشنواره ملی کارتون مدیریت پسماند

کیاپرس: آیین پایانی جشنواره ملی کارتون مدیریت پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری با همکاری‌ خانه کاریکاتور ساری اولین جشنواره ملی کارتون مدیریت پسماند را...

ادامه مطلب ...