آیا شرکت «سیدحسن» در امتحان شوراى نگهبان لازم است؟

در چند روز اخیر بحث هاى زیادى در مورد لزوم حضور یادگار گرامى امام در امتحان خبرگان مطرح شده و حلقه هاى خاصى به این شایعه و شبهه دامن مى زنند. حجت الاسلام و...

ادامه مطلب ...