آمریکا برای نخستین بار وتو نکرد

  در اقدامی بی سابقه پس از ۳۷ سال، شورای امنیت قطعنامه پایان شهرک سازی اسرائیل را تصویب کرد شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه قطعنامه ای را به...

ادامه مطلب ...