آقای استاندار ؛ به داد ما برسید ! فردا خیلی دیر است !

  کیاپرس: اینبار صادقانه و ملتمسانه از جنابعالی می خواهیم تا « به داد ما برسید » و به داد مجموعه ای که باید منبع اشتغال مولد و در خدمت اشتغالزایی در استان باشد...

ادامه مطلب ...