آغاز آزمایش واکسن بدون سوزن کرونا

کیاپرس آزمایشگاه‌های سراسر جهان در حال یافتن اولین واکسن مقابله با ویروس کرونا هستند. واکسن‌های زیادی در مراحل مختلف قرار دارند اما همچنان تا کارایی واکسن...

ادامه مطلب ...