آغازنشست مشترک مدیران بنادر کشورهای ساحلی خزر

  با حضور مسئولان بنادر منطقه نشست مشترک مدیران بنادر کشورهای ساحلی خزر برگزار شد شست مشترک مدیران بنادر کشورهای ساحلی خزر امروز با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و...

ادامه مطلب ...