آزمایش موشکی ایران ناقض هیچ‌یک از تعهدات بین‌المللی نیست

کیاپرس:سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه آزمایش موشکی ایران ناقض هیچ‌یک از تعهدات بین‌المللی تهران نیست، گفت: مشارکت انگلیس در تأمین تسلیحاتی برخی از...

ادامه مطلب ...