آزمایشگاهیان ایران و جهان در برج میلاد گردهم می آیند

کیاپرس:دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، در بهار ۹۶ برگزار می شود. دکتر محمدرضا بختیاری رئیس...

ادامه مطلب ...