سوشا امشب آزاد می‌شود/ زمان ما هم این اتفاق‌ها می‌افتاد اما موبایل نبود

علی پروین درخصوص اینکه عنوان کرده بود سوشا مکانی امروز از زندان آزاد می‌شود و این اتفاق تاکنون نیفتاده، گفت: هنوز شب نشده و تا شب صبر کنید. این بچه را نباید نابود...

ادامه مطلب ...