کلیه اقدامات برای درمان آرزو حضرتی ملی پوش مازنی صورت گرفته است / وضعیت حضرتی رو به بهبودی است

استاندار مازندران در حاشیه حضور خود بر بالین ملی پوش قائم شهری، گفت: وضعیت عمومی قهرمان ما، آرزو حضرتی، ملی پوش تیم ملی بانوان در رده سنی جوانان براساس گزارش هایی که...

ادامه مطلب ...