آخرین وعده سردار شهید حسین همدانی به روایت همسرش

کیاپرس: مراسم نخستین دیدار خانواده با پیکر سردار شهید همدانی دقایقی پیش با حضور همسر و فرزندان شهید، خانواده شهدای شاخص از جمله شهید محمدابراهیم همت دستواره شهید...

ادامه مطلب ...