آخرین دور افتخار نوروزی در ورزشگاه آزادی روی دستها

در حالی که با وجود برگزاری مراسم در ساعات اولیه صبح حدود نیمی از طبقه اول ورزشگاه آزادی پر شده است، حاضرین به نوحه خوانی و عزاداری مشغولند. از بین فوتبالی های مشهور...

ادامه مطلب ...