آثار سینمایی بهترین مروج برای معرفی ارزش‌های دینی است

کیا پرس:مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران آثار سینمایی را بهترین مروج برای معرفی ارزش‌های دینی و اسلامی دانست. احد جاودانی در مراسم افتتاح سینما دیجیتال در...

ادامه مطلب ...