مرگ 68 مازندرانی با قرص برنج!

مدیر‌کل پزشکی قانونی مازندران در گفت و گو با کیاپرس گفت: از 68 نفر فوتی‌های ناشی از قرص برنج در نه (9) ماهه سالجاری ، (چهل و یک )41نفر متاهل و مابقی مجرد بوده‌اند. دکتر...

ادامه مطلب ...