معجزه «مگس» در درمان زخم های شدید!

مگس از جمله حیواناتی است که همیشه آنها را به عنوان حیوانات موذی و به دردنخور می شناسیم؛ اما یافته های جدید دانشمندان خلاف این تصورات را ثابت می‌کند. مجله مهر:...

ادامه مطلب ...