سرپرست بیمارستان شهدا بهشهر منصوب شد

اختصاصی کیاپرس : طی حکمی از سوی دکتر علیرضا مردانشاهی  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دکتر نرگس ستونه بعنوان سرپرست بیمارستان شهدا بهشهر منصوب شد. در این...

ادامه مطلب ...