نام‌گذاری کلینیکی در آفریقا به نام امام رضا (ع)

          کلینیک تخصصی پوست در کشور بروندی آفریقا به نام مقدس امام رضا (ع) به همت پزشک بدون مرز ایران نام‌گذاری شده است. سید ناصرعمادی متخصص پوست...

ادامه مطلب ...