ابهام در خصوص صحت مرمت ساختمان تاریخی دادگستری گرگان

گرگان - عملیات مرمت ساختمان دادگستری گرگان بنای متعلق به دوران پهلوی اول در حال انجام است اما کارشناسان به نحوه اجرای مرمت ساختمان تاریخی اعتراض دارند اما مدیران...

ادامه مطلب ...