توقف دو ساله افزایش ظرفیت پزشکی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش کیاپرس : دبیر کمیسیون تحول سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی از احتمال توقف دو ساله افزایش ظرفیت پزشکی در کشور خبر داد. حسن ابوالقاسمی در گفت‌وگو با فانا گفت: دانشگاه‌ها به دلیل کمبود امکانات و زیرساخت، توان افزایش ظرفیت را ندارند و این موضوع باعث افت شدید کیفیت آموزش پزشکی خواهد شد.

کمبود امکانات و زیرساخت، مانع افزایش ظرفیت پزشکی

ابوالقاسمی با بیان اینکه در نخستین جلسه کمیسیون تحول سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دغدغه‌های مربوط به افزایش ظرفیت و افت کیفیت آموزش پزشکی مطرح شد، گفت: هیچکس در جامعه پزشکی موافق افزایش ظرفیت بدون در نظر گرفتن امکانات و زیرساخت‌ها نیست.

دغدغه افت کیفیت آموزش پزشکی با افزایش ظرفیت

دبیر کمیسیون تحول سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر ضرورت توقف افزایش ظرفیت پزشکی، گفت: امیدواریم شورا با این موضوع موافقت کند و به وزارت بهداشت فرصت داده شود تا با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه افزایش ظرفیت را در آینده فراهم کند.

اشتراک این خبر در :