کیاپرس/نتایج نهایی انتخاب رشته محل در مرحله دوم تکمیل ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی امروز، دوشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش کیاپرس از وبدا، انتخاب رشته محل در مرحله دوم تکمیل ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در روزهای ۱۴ تا ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲ انجام و نتایج نهایی پذیرش در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

پذیرفته شدگان در مرحله دوم تکمیل ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی باید از سه شنبه ۲۸ آذر تا چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ جهت ثبت نام به دانشگاه های علوم پزشکی محل پذیرش مراجعه کنند. همچنین شروع به دوره تمامی پذیرفته شدگان حداکثر تا روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ است.

پذیرفته شدگان در هنگام ثبت نام، ملزم به ارائه اصل مستندات ثبت نامی، منطبق با سهمیه پذیرش و مدارک مربوط به طرح خدمات نیروی انسانی و خدمات نظام وظیفه مطابق با فرم ثبت نامی به دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش هستند.

سپردن اسناد تعهدات خدمات قانونی منطبق با نمونه اسناد موجود در دانشگاه های علوم پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش در موعد ثبت نام دستیاران الزامی است.

شروع به دوره پذیرفته شدگان فاقد سند تعهد محضری، فاقد وجاهت قانونی است.

عدم تکمیل مراحل ثبت نام در مواعد مذکور و یا عدم شروع به دوره در تاریخ فوق الذکر به منزله انصراف قطعی دستیار شناخته می شود.

گفتنی است پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور ۱۱ هزار داوطلب برگزار و نتایج نهایی پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۵ شهریور ۱۴۰۲ اعلام و حدود ۴ هزار نفر پذیرفته شده بودند. همچنین با اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در دو مرحله تکمیل ظرفیت در این آزمون اجرا و مرحله اول با ظرفیت پذیرش ۱۳۳۰ نفر در ۱۳ رشته تخصصی مختص گروه مناطق محروم و در مرحله دوم ظرفیت پذیرش ۱۸۰۷ نفر در ۲۴ رشته تخصصی اعلام شد.

اشتراک این خبر در :