کیاپرس/ایرانی های بالای ۱۸ سال که جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر را شامل می شوند در قالب “پویش ملی سلامت”، در ۲ بیماری دیابت و پرفشاری خون از تاریخ ۲۰ آبان تا ۱۵ دیماه ۱۴۰۲ مورد غربالگری قرار می گیرند.

به گزارش کیاپرس، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از غربالگری بیماری های فشارخون و دیابت در کشور با اجرای «پویش ملی سلامت» خبر داد.

دکتر حسین فرشیدی گفت: در مرحله نخست اجرای «پویش ملی سلامت» به دنبال کنترل فشار خون و دیابت در جامعه هستیم. با پیوستن مردم به این پویش و همکاری با همکاران ما از خانه های بهداشت گرفته تا مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی در سطح کشور، بیماری های غیرواگیر را غربالگری خواهیم کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه اساس و پایه برنامه «سلامت خانواده» را بر کنترل بیماری های غیر واگیر قرار داده ایم، گفت: در فاز  نخست «پویش ملی سلامت» دو عامل خطر بیماری ها، یعنی فشارخون و دیابت را غربالگری خواهیم کرد.

دکتر فرشیدی توضیح داد: با یک بار سنجش اندازه فشار خون و قند خون به دنبال شناسایی افراد مشکوک هستیم تا این افراد را پس از شناسایی به شکل موثر تحت درمان قرار دهیم و با پیگیری مداوم و فعال از طریق مراقبان سلامت که در برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع مشغول به کار هستند، بیماری افراد را رصد و پیگیری کرده و تحت درمان دارویی قرار می دهیم.

اشتراک این خبر در :