کیاپرس /رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: این دانشگاه به همت مسئولان قبلی دانشگاه و با زحمات دکتر جغتایی، تنها دانشگاهی هستیم که دوره دکترای (PHD) هوش مصنوعی را داریم.

به گزارش کیاپرس، دکتر عبدالرضا پازوکی در مراسم رویداد هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خودمراقبتی که در سالن همایش رازی برگزار شد، افزود: ما فضا را بسیار فراتر از حوزه های آموزشی و پژوهشی دیدیم و از همه عزیزان در کلیه حوزه های دانشگاه اعم از خدمات، بهداشت،درمان و غذا و دارو خواستیم در زمینه هوش مصنوعی ورود جدی کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: داریم مقدمه گرفتن مجوزهای قانونی ۲ مرکز تحقیقات هوش مصنوعی را طی می کنیم.

وی اظهار داشت: این مراکز با همکاری دانشگاه های وزارت علوم برنامه ها را به خوبی پیش می برند، که جا دارد از دانشگاه های شریف، علم و صنعت، تهران و امیرکبیر تشکر ویژه داشته باشم که با ما همکاری داشتند.

وی ادامه داد: ما هفت هدف را برای دانشگاه علوم پزشکی ایران تعیین کردیم که یکی از آنها هوش مصنوعی است.

پازوکی افزود: ۹۶ گروه آموزشی در دانشگاه داریم که تمامی این گروه ها یک نماینده برای هوش مصنوعی تعیین کردند.

وی بیان داشت: فعالیت هایی در زمینه هوش مصنوعی در گروه های علمی در جریان است.

اشتراک این خبر در :