کیاپرس / سرمایه‌گذاران چینی پس از موافقت نامه ای با وزارت بهداشت ایران متعهد شدند بیمارستانی هزار و صد تخت خوابی در مازندران بسازند

کیاپرس به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران سرمایه‌گذاران چینی پس از موافقت نامه ای با وزارت بهداشت ایران متعهد شدند بیمارستانی هزار و صد تخت خوابی در مازندران بسازند.

دکتر غلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران: پیمانکاران چینی قرار است

از محل فاینانس در ساخت این پروژه مشارکت کنند که حدود یک سال نیم مراحل اداری آن به طول می انجامد.عکس آرشیو

اشتراک این خبر در :