به گزارش کیاپرس از ایسنا  اسامی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ به منظور انجام سایر مراحل فرآیند استخدام اعم از بررسی مدارک و مستندات، صلاحیت‌های عمومی گزینش و کنترل و انجام ارزیابی تکمیلی روز گذشته در سایت سنجش آموزش کشور منتشر شد.

متقاضیان آزمون فوق پس از بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری فرآیند ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش وزارت آموزش و پرورش موظف هستند از امروز اول آبان به آدرس درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان خود مراجعه و بر اساس توضیحات لازم از زمان و مکان دقیق کنترل ارزیابی و انجام سایر مراحل گزینش اطلاع کسب کنند.

فرآیند کنترل وضعیت داوطلبان فوق در مراحل قبلی آزمون، انجام ارزیابی تکمیلی برای داوطلبان فاقد امتیازات و بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش طبق جدول زمانبندی تعیین شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان انجام خواهد شد.

داوطلب معرفی شده باید جهت کنترل و بررسی وضعیت ارزیابی تکمیلی در مراحل قبلی آزمون و یا بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری در زمان ثبت نام در آزمون، همچنین بررسی ویژگی‌های جسمانی و روانی در این مرحله حضور یابند.

در صورت تایید داوطلب در مرحله اول چنانچه داوطلب حد نصاب امتیاز لازم برای ارزیابی تکمیلی نداشته و یا فاقد امتیاز ارزیابی تکمیلی باشد با دریافت معرفی نامه عکس دار از کارگروه مرحله اول و با در دست داشتن پرینت کارنامه اولیه صادره از سازمان سنجش باید طبق زمان اعلام شده توسط اداره کل استان مربوطه جهت سنجش و ارزیابی تکمیلی در حوزه ارزیابی تعیین شده مراجعه کنند. در مرحله سوم نیز داوطلبان حسب تشخیص هسته گزینش آموزش و پرورش استان نسبت به تکمیل فرم اطلاعات فردی اقدام و فرم تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز به هسته گزینش استان تحویل دهند و در صورت ضرورت با اطلاع رسانی قبلی هسته گزینش جهت مصاحبه گزینش و فرآیندهای مورد نیاز شرکت کنند. در واقع عدم مراجعه داوطلب در زمان و مکان مورد نظر جهت طی مراحل گزینش که قبلا اطلاع رسانی صورت گرفته به منزله انصراف از مراحل استخدام تلقی خواهد شد.

با توجه به اینکه ارزیابی تکمیلی در حوزه‌های مربوطه به صورت گروهی انجام خواهد شد عدم مراجعه داوطلب در روز، تاریخ و ساعت تعیین شده به منزله انصراف تلقی شده و برگزاری مجدد سنجش و ارزیابی امکانپذیر نیست.

با توجه به اینکه در زمان انتخاب کد رشته محل به داوطلبان اجازه داده شده تا نسبت به بومی بودن اقدام نمایند داوطلبانی که در مراحل قبلی جزو معرفی شدگان بودند ولی در اعلام نتایج نهایی آزمون در تاریخ ۳۰ شهریور در ردیف پذیرفته شدگان قرار نگرفتند علاوه بر کنترل و بررسی امتیاز ارزیابی تکمیلی و حد نصاب لازم در آزمون کنترل بومی پذیری بر مبنای خود اظهاری داوطلب خواهد شد.

اشتراک این خبر در :