کیاپرس / معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: یک هزار ۳۷ پروژه بهداشتی در این هفته با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار کیاپرس، دکتر حسین فرشیدی روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه همایش کشوری تجلیل از دستاوردها و تکریم فعالان نظام بهداشت کشور در دولت سیزدهم افزود: مابقی طرحهای بهداشتی هم تا دهه فجر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: چهار هزار و اندی پروژه بهداشتی شامل تعمیر، بازسازی و ساخت آغاز بکار کردیم که طی دو سال اخیر حدود ۲ هزار پروژه به بهره برداری رسیده است.

فرشیدی افزود:درحال حاضر حدود ۱۳۵هزار نیروی بهداشتی در سراسر کشور داریم که ۳۲ هزار نفر آن بهورز هستند.

وی ادامه داد: برنامه های بسیار بزرگی در آینده در حوزه بهداشت دیده شده که یکی از آنها جوانی جمعیت است.

وی افزود: بیش از ۱۰ سال درگیر طرح پزشک خانواده هستیم اما به نتیجه مطلوب نرسیده که امیدواریم با برنامه ریزی مناسب به نتیجه مطلوب برسد.

وی گفت: برای ۸ هزار نفر مجوز استخدام رسمی گرفتیم که جذب ۴ هزار بهورز در این تعداد دیده شده است. در بخش تامین نیروی انسانی با تامین مراقبین سلامت خانواده کار را به طور جدی ادامه می‌ دهیم.

دکتر فرشیدی با تاکید بر اهمیت ایجاد ارتباط اعتماد محور مراقب سلامت با خانوار، تصریح کرد: این کار باید در جهت ارتقای سواد سلامت، خود مراقبتی و ارتقای سلامت جامعه انجام شود. ما گاهی با این انتقاد روبرو می‌شویم که نیروها برای خدمت باید تغییر نگرش داشته باشند و تغییر آموزش باید منجر به آموزش به مردم در سطح یک خدمات شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم به روز رسانی فرآیندهای ارائه خدمت، گفت: فرآیندهای ارائه خدمت باید برای تقویت شبکه تغییر کنند و متناسب با نیاز روز مردم ارائه شوند.

وی با اشاره به پیوستگی نظام ارجاع و برنامه سلامت خانواده، تصریح کرد: ارجاع مناسب افراد به پزشک مناسب یا سطح بالاتر خدمات توسط سیستم درست باید ارائه شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: اکنون نظام ارجاع باید منطبق بر کاهش پرداخت از جیب، دسترسی مناسب و خدمات استاندارد منطبق بر دستورالعمل‌ها باشد و مراقب سلامت در برنامه سلامت خانواده می‌خواهد این مهم را به شکل کامل محقق کند تا در شهرها هم این روند تکمیل شود و مراقب سلامت صرفا به واکسیناسیون کودکان و مراقبت مادران باردار بسنده نکرده و گستره خدمات را افزایش دهد؛ زیرا دولت هم برای این کار بودجه گذاشته است.

اشتراک این خبر در :