کیاپرس / مدیر جهاد کشاورزی ساری از ثبت ۵۰۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی این شهرستان در سامانه سحاب خبر داد.

اشتراک این خبر در :