کیاپرس /عضو هیأت علمی گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: حذف روغن از رژیم غذایی اقدام نادرستی است و حتی در گوشت لخم نیز حدود ٣۰ درصد چربی نهفته است.

دکتر عبدالرضا نوروزی در گفتگو با وب دا با بیان اینکه میزان مصرف مورد تایید چربیها در کل رژیم غذایی ٣۰ تا ٣۵ درصد است بنابراین باید مراقب چربیهای پنهان در رژیم غذایی بود خاطر نشان کرد: مصرف چربی مجاز در رژیم غذایی، ۴۰ درصد حیوانی و ۶۰ درصد گیاهی است، باید توجه داشت که چربی ها به صورت پنهان در گوشت وجود دارند به نحوی که گوشت گوسفند ٣۵ درصد و مرغ ١۰ درصد حاوی چربی است.

وی با بیان اینکه تقریبا میزان زیادی از چربی ها از طریق لبنیات وارد بدن میشود، اظهار کرد: استفاده از روغن حیوانی باید به صورت محدود باشد و طبخ تمام غذا در روغن با منشا حیوانی توصیه نمی شود.

عضو هیأت علمی گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: مغزیجات آجیل و بادام نیز دارای چربی و روغن هستند به نحوی که ۶۵ درصد وزن بادام چربی است بنابراین باید در رژیم غذایی مراقب میزان مصرف چربی بود.

دکتر نوروزی با اشاره به اینکه بهتر است برای پخت و پز از روغن با منشا گیاهی استفاده شود، گفت: روغن گیاهی مایع اسید های چرب اشباع نشده دارند و توصیه در تمام دنیا این است که روغن های جامد باید از مصرف خوراکی آشپزخانه حذف شود.

وی بیان کرد: در جوامع امروزی حجم دریافت مواد غذایی بالاست بنابراین باید مراقب چربی پنهان در رژیم غذایی بود.

اشتراک این خبر در :