کیاپرس /اهدای اعضای بانوی جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی ۵ بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در یکهزار و سیصد و شصت وششمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی ؛ فاطمه سروری ١٨ ساله که از بیمارستان شهید هاشمی نژاد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد فاطمه سروری در بیمارستان منتصریه به آقای ١٨ ساله ساکن نیشابور و خانم ۵۰ ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج میبردندو با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد .

وی تصریح کرد : کبد مرحومه فاطمه سروری در بیمارستان منتصریه به خانم ۶٨ ساله ساکن مشهد که سالها از بیماری کبدی رنج می برد ؛ پیوند شد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود : قرنیه های زنده یاد فاطمه سروری جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد .

اشتراک این خبر در :