محققان می گویند استفاده بیش از حد از صفحه نمایش می تواند منجر به تاخیر در رشد کودکان نوپا شود.
به گزارش کیاپرس :محققان می گویند استفاده بیش از حد از صفحه نمایش می تواند منجر به تاخیر در رشد کودکان نوپا شود.

به نقل از هلث دی نیوز، بر اساس مطالعه جدید، وقتی کودکان ۱ ساله بیش از چهار ساعت در روز صفحه نمایش را تماشا می‌کردند، در سنین ۲ و ۴ سالگی در مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله با تأخیر مواجه بودند.

محققان همچنین دریافتند این کودکان در ۲ سالگی در مهارت‌های حرکتی و اجتماعی تأخیر داشتند، اگرچه این شکاف در ۴ سالگی برطرف شد.

برای این مطالعه، محققان ژاپنی به سرپرستی «ایپی تاکاهاشی» از دانشگاه توهوکو در ژاپن، از حدود ۷۱۰۰ والدین کودکان خردسال خواستند تا به سوالات مربوط به رشد و زمان نمایش صفحه پاسخ دهند.

زمان بیشتر استفاده از صفحه نمایش به معنای احتمال بیشتر تاخیرها بود.

حدود ۴ درصد از نوزادان شرکت‌کننده در این مطالعه چهار ساعت یا بیشتر در روز به صفحه نمایش نگاه می‌کردند، در حالی که ۱۸ درصد از آنها دو تا چهار ساعت وقت صرف این کار می‌کردند. اکثر آنها کمتر از دو ساعت تماشا می‌کردند.

مادرانی که نوزادشان بیشتر نمایشگرها را تماشا می‌کردند، به احتمال زیاد مادران جوان‌تر، با تحصیلات کمتر و درآمد و تحصیلات خانوادگی پایین‌تر بودند. این مطالعه نشان داد که آنها همچنین احتمال بیشتری برای تجربه افسردگی پس از زایمان داشتند.

محققان توصیه می‌کنند تا جایی که می‌توانید با فرزندتان صحبت کنید، و تا جایی که می‌توانید رو در رو صحبت کنید.
#صفحه_نمایش #کودکان #تأخیر_در_رشد #مهارت_های_ارتباطی #حل_مسئله #مهارت_های_حرکتی #مهارت_های_اجتماعی #استفاده_بیش_از_حد #تماشا

answer again
search web and ask GPT-4
Prompt
GPT-4

اشتراک این خبر در :