کیاپرس /اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی هفت بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درگفتگو با وب دا اظهار کرد: در یکهزار و سیصد و پنجاهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی ؛سعید رحمانی ٢۰ ساله که از بیمارستان سجادیه شهرستان تربت جام به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: یک کلیه و پانکراس زنده یاد سعید رحمانی در بیمارستان منتصریه به آقای ٣۴ ساله و کلیه دیگر زنده یاد به آقای ۶٣ ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج میبردندو با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد .

وی تصریح کرد: کبد مرحوم سعید رحمانی در بیمارستان منتصریه به آقای ۵٨ ساله ساکن مشهد که سالها از بیماری کبدی رنج می برد ؛ پیوند شد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: قلب زنده یاد سعید رحمانی در یکصدو هفتمین عمل پیوند قلب دانشگاه در بیمارستان امام رضا (ع) به آقای ۴٩ ساله ساکن مشهد پیوند شد .

دکتر خالقی افزود: قرنیه های مرحوم سعید رحمانی جهت پیوند به بانک چشم و قسمتی از پوست ایشان برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ارسال شد.

به گفته خانواده جانبخش سعید رحمانی که یک ماه گذشته خدمت سربازی را به پایان رسانده بود پس از اطلاع از تصادف یکی از دوستان تصمیم میگیرد که خود را به محل حادثه برساند که در مسیر خود دچار حادثه سانحه رانندگی و مرگ مغزی می شود.

اشتراک این خبر در :