زیرسویه EG5 ماهها پیش در جهان کشف شده بود/ این زیر سویه با وجود آزمایش های منظم ماهانه تا کنون در ایران شناسایی نشده
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: کشف زیر سویه های جدید کرونا در جهان به معنی شیوع آنها در ایران و سایر کشورها نیست و در ماههای گذشته علاوه بر زیرسویه EG5، زیرسویه های متعدد دیگری هم در جهان کشف شده اند که هیچ یک شیوع نیافته و در ایران نیز شناسایی نشده بودند.

به گزارش کیاپرس به نقل از وبدا، پدرام پاک آیین افزود: زیرسویه EG5 نخستین بار ماهها قبل یعنی ۱۷ فوریه یا ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ در جهان شناسایی شد.

پاک آیین با بیان این مطلب که این زیرسویه، مشتق از یکی از زیرسویه های أمیکرون بنام XBB1, 9.1 است، گفت: این زیر سویه از طرف سازمان جهانی بهداشت تحت رصد و سپس تحت توجه طبقه بندی شده است.

وی افزود: همچنین این زیرسویه در ۵۱ کشور شناسایی شده و از زمان شناسایی تا کنون تغییری در بیماری زایی آن مشاهده نشده است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این مطلب که در ایران، آزمایش سکانس برای تعیین سویه و زیرسویه به تعداد بالغ بر ۲۰۰ مورد در هر ماه به ویژه در مورد مسافران خارجی و در مرزها انجام می شود ،اظهار داشت: زیر سویه EG5 از زمان کشف آن تاکنون در ایران شناسایی نشده است.

وی در پایان گفت: خبر منسوب به یکی از دانشگاه های تهران مبنی بر توصیه به عموم برای ماسک زدن مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و فعلا چنین توصیه ای وجود ندارد.

اشتراک این خبر در :