به گزارش کیاپرس حسینی پور استاندار مازندران گفت: بعد از اجرای طرح ملی هوشمند سازی توزیع آرد و نان، صرفه جویی قابل توجهی در خصوص مصرف آرد و جلوگیری از قاچاق آن انجام شده است.

او با بیان اینکه طرح هوشمند سازی آرد و نان یکی از بزرگترین اقدامات دولت سیزدهم است، افزود:دولت برای اینکه قیمت نان را در شرایط مطلوبی قرار دهد ۴۰ درصد یارانه نان را به نانوایان پرداخت می‌کند.

استاندار مازندران ادامه داد: شایعاتی زیادی در خصوص افزایش قیمت نان همانند بسیاری از شایعات دیگر با اهداف مشخصی در جامعه پخش می‌شود اما مردم بدانند نه تنها مازندران بلکه دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد.

حسینی پور تاکید کرد: در حال حاضر در استان مازندران به هیچ عنوان هیچگونه افزایشی در قیمت نان نداریم و قیمت نان تثبیت شده است.

او با بیان اینکه از این پس بدنبال کیفی سازی نان هستیم، افزود: ذخایر آرد و گندم در استان بیش از نیاز مازندران است و در استان نیز هیچ محدودیتی در تولید و توزیع آرد وجود ندارد.

استاندار مازندران ادامه داد: توزیع آرد موضوع بسیار مهمی است و در گذشته تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته است اما با هوشمند سازی طرح توزیع آرد و نان این موضوع تا حد زیادی کنترل شده است.

حسینی پور بر لزوم آموزش خبازان برای افزایش کیفیت نان نیز تاکید کرد و گفت: در طرح هوشمند توزیع آرد و نان قرار نیست شرایطی ایجاد شود که سبب بی توجهی به توزیع آرد گردد

اشتراک این خبر در :