رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با تاکید بر این که هیچ گونه ارتباط سازمانی بین رصدخانه مهاجرت ایران و معاونت علمی وجود ندارد اظهار داشت: ادعای قطع بودجه رصدخانه در حالی مطرح شده که معاونت علمی خردادماه امسال موافقت نامه جدیدی با رصدخانه امضا کرده و تنها از ابتدای سال جاری تاکنون، بالغ بر یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از سوی معاونت علمی به رصدخانه پرداخت شده است.

محمد خاکساری با اشاره به نشست برگزار شده در محل روزنامه اطلاعات در روز ۹ مرداد ۱۴۰۲ با عنوان «واکاوی موضوع مهاجرت نخبگان» و ارائه برخی مطالب بی اساس از زبان مدیر رصدخانه مهاجرت ایران همچون برخورد با رصدخانه یا صدور حکم تخلیه ساختمان آن، قطع بودجه و مواردی از این دست اظهار داشت: اساسا رصدخانه مهاجرت ایران یک مرکز تحقیقاتی در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف است که توسط اندیشکده سیاستگذاری شریف پایه گذاری شده و ذیل آن مشغول به فعالیت است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نیز بنا بر رسالت ذاتی خود در حمایت از تیم‌های فناور و اندیشه‌ورز، در سال‌های گذشته برنامه‌های رصدخانه را مورد حمایت خود قرار داده است. در حقیقت هیچ ارتباط سازمانی میان معاونت علمی با این رصدخانه وجود ندارد و این مجموعه یکی از صد‌ها مجموعه‌ای است که هر سال در زیست بوم دانش بنیان از حمایت‌های مادی، مالی و معنوی معاونت علمی در راستای توسعه علمی کشور استفاده می‌کنند.

به گفته وی، ادعای قطع بودجه و حمایت‌های مالی معاونت علمی از این نهاد پژوهشی در حالی مطرح می‌شود که رویکرد معاونت علمی و فناوری از گذشته تاکنون حمایت از رصدخانه بوده و هست به‌طوری که از ابتدای سال تاکنون جمعا مبلغ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بنا بر اسناد ذیل به این نهاد واریز شده است.

معاونت علمی و رصدخانه مهاجرت

قطع بودجه رصدخانه مهاجرت ایران، کذب محض است

حکم تخلیه ساختمان رصدخانه مهاجرت ایران، کذب محض است

حکم تخلیه ساختمان یا قطع بودجه رصدخانه مهاجرت ایران، کذب محض است

اشتراک این خبر در :