پوشش بیمه سلامت برای ۳ خدمت طب ایرانی

وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایران به منظور پیشگیری از بیماری‌های فراگیر، توافقاتی انجام دادند.

 

مدیر کل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: براساس توافقی که با دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت انجام شده است، مقرر شد ۷ هزار پزشک در مناطق روستایی بتوانند آموزش زندگی سالم مبتنی بر طب ایرانی را با هدف پیشگیری از بیماری‌ها فرا گیرند.

 

اشتراک این خبر در :