کیاپرس /متخصص شنوایی شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: درمان کم شنوایی کودکان به هر میزان که به تاخیر بیفتد به همان نسبت نیز روند درمان از موفقیت کمتری برخوردار خواهد بود از همین رو برای درمان کم شنوایی باید هر چه سریعتر اقدام شود.

دکتر صادق جعفر زاده ، در گفتگو با وب دا خاطر نشان کرد: پروتکل جهانی درمان کم شنوایی کودکان براساس قاعده یک، دو و سه است به این معنا که در ماه اول تولد باید با غربالگری، مشکل شنوایی نوزاد تشخیص داده شود. در ماه دوم با اقدامات تشخیصی بیشتر از شرایط بیمار اطمینان پیدا کرد و حداکثر در ماه سوم اقدامات درمانی و توانبخشی برای کودک کم شنوا انجام شود.

وی تصریح کرد: به هر میزان روند شناسایی و درمان بیمار دیرتر انجام شود ، کودک نیز از خدمات درمانی و توانبخشی بهره کمتری می برد و شروع زودهنگام مداخلات اهمیت زیادی دارد.

وی با بیان اینکه تقریبا ٩٩ درصد متولدین استان خراسان رضوی در بدو تولد تحت غربالگری شنوایی قرار می گیرند، عنوان کرد: تمام تست های غربالگری و تشخیصی از ملاک های علمی و حساسیت مناسبی برخوردارند بنابراین می توان به نتایج آنها اطمینان پیدا کرد.

دکتر جعفرزاده با اشاره به اینکه غربالگری بدو تولد شنوایی نوزادان به شکل یک اقدام جهانی در حال انجام است و در کشور ما حدود ٢١ سال است که این اقدام برای نوزادان انجام می شود، گفت: عملکرد کشور ما در حوزه شناسایی موارد کم شنوایی مطلوب است و در مقایسه با عملکرد کشورهای پیشرفته قرار دارد.

متخصص شنوایی شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه والدین باید نسبت به واکنش های نوزادان و کودکان نسبت به صدا ها و عملکرد گفتار و زبان آنها حساس باشند، ابراز کرد: بیماران کم شنوا یا دچار مشکلات گوش میانی هستند که تحت درمان قرار می گیرند و یا اینکه دچار کم شنوایی حسی عصبی هستند که با دریافت سمعک و راهکارهای درمانی دیگر این مشکل برطرف می شود. دکتر جعفرزاده با بیان اینکه تربیت شنوایی و ارزیابی زبان و گفتار نیز توسط شنوایی شناس و گفتار درمان انجام می شود، اظهار کرد: شناسایی و درمان به موقع در بهبود عملکرد گفتار و زبان کودک نقش موثری دارد.

اشتراک این خبر در :