انتصاب سرپرست دانشکده پزشکی ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به گزارش کیاپرس  دکتر فرهاد غلامی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی ابلاغی، دکتر لطف اله داودی عضو هیئت علمی گروه آموزشی عفونی را به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی ساری منصوب کرد.
گفتنی است پیش از این دکتر حسین آزاده ریاست دانشکده پزشکی ساری را بعهده داشت.

اشتراک این خبر در :