دکتر ابراهیم نژاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه نشست ادواری هم اندیشی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ضمن ارائه گزارش از وضعیت پژوهشی دانشگاه، گفت: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه پژوهش تامین بودجه است که خوشبختانه در سالیان اخیر با تامین بودجه توانستیم حمایت مطلوبی از پژوهشگران دانشگاه داشته باشیم.

وی با اشاره به شیب مناسب رشد دانشگاه در حوزه تولید علم، خاطرنشان کرد: روند انتشارات مقالات دانشگاهی ما یک روند مطلوب است که بهبود آن نیاز به مشارکت بیشتر دارد.

این مسئول تاکید کرد؛ روند کیفی مقالات با توجه به رشد آموزش ما رشد خوبی است.

دکتر ابراهیم‌نژاد با بیان اینکه رتبه دانشگاه در دنیا حکایت از روند رو به جلو دانشگاه مازندران دارد خواستار افزایش همکاری‌های بین المللی اعضای هیئت علمی در تولید مقالات شد.

وی با اعلام اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه پژوهش در زمره دانشگاه‌های برتر کشور است، خواستار ورود محققان به موضوعات مراکز بهداشتی و درمانی استان شد.

اشتراک این خبر در :