ورود شرکت های غیر تخصصی به حوزه دیالیز نگران کننده است

کیاپرس:عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ورود شرکت‌های غیرمتخصص به حوزه دیالیز نگران کننده است، گفت: بنیه مالی و پرسنل تخصصی از مواردی است که بخش...

ادامه مطلب ...