لباس شستن زنان تهرانی در خیابان شهباز ۴۱ سال پیش + عکس

در عکس قدمی زیر که مشاهده می کنید رختشویی زنان در جوی خیابان شهباز (۱۷ شهریور فعلی) تهران در سال ۱۳۵۴ به تصویر کشیده شده است. لباس شستن زنان تهرانی نبود...

ادامه مطلب ...