فرهنگ سازی  مهمترین اقدام در روان سازی ترافیک

کیاپرس: احمد گوران با اشاره به اشاعه فرهنگ ترافیک و نقش مردم در روان سازی آن، همراهی شهروندان را گام اول در روان سازی ترافیک دانست به گزارش کیاپرس و به نقل از روابط...

ادامه مطلب ...