عکس/گریه ایت الله هاشمی و لحظه دریافت خبر ارتحال آیت الله  طبسی

...

ادامه مطلب ...