عکس/کارت شناسایی ضارب سفیر روسیه

هویت ضارب سفیر روسیه مشخص شد: مرت آلتین تاش ۲۲ ساله که از افسران پلیس ترکیه بوده...

ادامه مطلب ...