راهکار پژوهشگران کشور در کاهش دور ریزی نان بر اثر رشد کپک

کیاپرس: با توجه به افزایش دور ریزی نان بر اثر رشد کپک، پژوهشگران پژوهشسرای دانش‌آموزی با تولید عصاره آویشن راهکاری را برای جلوگیری از رشد کپک در صنعت نان‌سازی...

ادامه مطلب ...