بهره ۱۲برداری از پروژه بهداشتی و درمانی در سطح استان مازندران

کیا پرس--همزمان با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت و درمان ۱۲ پروژه بهداشتی و درمانی در سطح استان مازندران به بهره برداری می رسد به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی...

ادامه مطلب ...