بهره وری اقتصادی و حفظ محیط زیست با طرح تفکیک زباله از مبداء

به گزارش کیاپرس و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری ، رجبی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا اشاره نموده و اظهار داشت:...

ادامه مطلب ...