برکناری مشاور ترامپ در امور روسیه

      به گزارش روز یکشنبه تارنمای آکسیوس، تحقیقات صورت گرفته در مورد پیک امنیتی است و تا کنون جزئیات بیشتری در مورد علت برکناری وی منتشر نشده...

ادامه مطلب ...