دشمنان و مستکبران در دنیا چهره مفتضحی دارند و هر روز هم خودشان یکدیگر را مفتضح می‌کنند

کیاپرس: آیت‌الله محمد امامی‌کاشانی امام‌جمعه موقت تهران در خطبه‌های نمازجمعه امروز پایتخت اظهار داشت: امروز در دوران و زمانی زندگی می‌کنیم که دنیای استکبار این...

ادامه مطلب ...