افزایش مسمومیت با سرب تریاک در مازندران

کیاپرس - تعداد بستری بیماران مسمومیت با سرب تریاک ۶ ماه نخست امسال در بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل افزایش یافت. سید حسن عابدی فوق تخصص گوارش و کبد بیمارستان...

ادامه مطلب ...